RODO

Informacja RODO / Information GDPR / Information DSGVO

 

Szanowni Państwo,

DFM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście, ul. Olsztyńska 21, 11-040 Dobre Miasto, Polska, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, uprzejmie informuje, iż:

 

1)    administratorem Państwa danych osobowych jest DFM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście, ul. Olsztyńska 21, 11-040 Dobre Miasto, Polska, KRS Nr 0000000630 (dalej – DFM);

 

2)    inspektorem ochrony danych w DFM jest p. Barbara Kochanowicz, adres jak wyżej, adres e-mail: iod@dfm.com.pl ;

 

3)    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z prowadzeniem przez DFM działalności gospodarczej, w tym w celu utrzymywania kontaktów handlowych i biznesowych;

 

4)    odbiorcami/kategoriami odbiorców Państwa danych osobowych będą pracownicy oraz współpracownicy DFM, zajmujący się sprawami biznesowymi DFM;

 

5)    Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

 

6)    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do utrzymania aktywnego kontaktu biznesowego oraz wykonania umów, chyba że cofniecie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

 

7)    podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

       –    art. 6 ust. 1 RODO;

 

8)    posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@dfm.com.pl ;

 

9)    macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego do ochrony danych osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;

 

10)  podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne z uwagi na utrzymanie aktywnego kontaktu biznesowego;

 

11)       Państwa dane przekazane DFM nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a w szczególności nie będą profilowane.